Durchsuchen: Sanacija fasada

Osnovni preduvjet za uspješnu sanaciju fasada svake zaražene fasade je otkrivanje i uklanjanje uzroka obrasta. Nepravilno izvedene konstruktivne detalje kao moguće uzroke zaraze treba ukloniti prije sanacije.

Sanacija fasada Vlaga na zidovima fasada - Foto gfos.hr
0

Za zaštitu od atmosferske vode koriste se vodoodbojne žbuke a na neožbukanim pročeljima vodoodbojni premazi.…